تیم اجرایی هفتاد سی با شعار «با هفتاد سی یک درآمد جدید داشته باشید» و با سهیم کردن کاربران در سود، سعی در واگذاری تبلیغات به خود مردم را دارد تا بدین ترتیب با دستورالعمل های ویژه ای که برای آنها در نظر گرفته شده است، اقدام به جذب مشتری و تشکیل باشگاه مشتریان کنند. این مجموعه، امیدوار و خوشبین است در آینده ای نه چندان دور هر ایرانی اپلیکیشن هفتاد سی را روی تلفن همراه خود خواهد داشت و با انجام فعالیت های الکترونیکی ضمن برخورداری از حقوق مناسب، نقشی مهمی را نیز در اشتغال زایی ایفا کند.